1. <code id="8k4e9"><menu id="8k4e9"></menu></code>
   <th id="8k4e9"><address id="8k4e9"></address></th>
   <th id="8k4e9"><noscript id="8k4e9"></noscript></th>

    1. 圖片/參考號碼產(chǎn)品描述適用車(chē)型
     剎車(chē)片 Brake Pad Set:34 11 1 154 442
     34 11 1 154 442

     剎車(chē)片
     Brake Pad Set

     前皮
     制動(dòng)系統 : GRL
     寬度 : 94.65 毫米
     高度 : 52.26 毫米
     厚度 : 17 毫米

     寶馬 3 Convertible (E30)
     寶馬 3 Touring (E30)
     寶馬 3 (E30)
     寶馬 Z1
     適用于品牌:
     寶馬
     剎車(chē)片 Brake Pad Set:34 11 1 160 356
     34 11 1 160 356

     剎車(chē)片
     Brake Pad Set

     前皮
     制動(dòng)系統 : ATE
     寬度 : 151.5 毫米
     高度 : 57.5 毫米
     厚度 : 17.5 毫米

     寶馬 3 Compact (E36)
     寶馬 Z3 (E36)
     適用于品牌:
     寶馬
     剎車(chē)片 Brake Pad Set:34 11 6 756 350
     34 11 6 756 350

     剎車(chē)片
     Brake Pad Set

     前皮
     制動(dòng)系統 : ATE
     寬度 : 193.2 毫米
     高度 : 79.2 毫米
     厚度 : 20.4 毫米

     寶馬 X5 (E53)
     適用于品牌:
     寶馬
     剎車(chē)片 Brake Pad Set:34 11 1 160 195
     34 11 1 160 195

     剎車(chē)片
     Brake Pad Set

     前皮
     制動(dòng)系統 : ATE
     寬度 : 99.75 毫米
     高度 : 83 毫米
     厚度 : 18 毫米

     寶馬 8 (E31)
     寶馬 7 (E32)
     寶馬 5 Touring (E34)
     寶馬 5 (E34)
     適用于品牌:
     寶馬
     剎車(chē)片 Brake Pad Set:34 11 6 763 617
     34 11 6 763 617

     剎車(chē)片
     Brake Pad Set

     前皮
     制動(dòng)系統 : ATE
     寬度 : 155.1 毫米
     寬度 1 : 154.6 毫米
     高度 : 63.5 毫米
     高度 1 : 63.5 毫米
     厚度 : 20.3 毫米

     寶馬 X1 (E84)
     寶馬 Z4 (E89)
     寶馬 3 Coupe (E92)
     寶馬 3 Convertible (E93)
     寶馬 5 Touring (E61)
     寶馬 5 (E60)
     更多...
     剎車(chē)片 Brake Pad Set:34 11 6 767 105
     34 11 6 767 105

     剎車(chē)片
     Brake Pad Set

     后皮
     制動(dòng)系統 : ATE
     寬度 : 123 毫米
     高度 : 58 毫米
     高度 1 : 59.2 毫米
     厚度 : 17 毫米

     寶馬 X1 (E84)
     寶馬 3 Coupe (E92)
     寶馬 3 Convertible (E93)
     寶馬 3 Touring (E91)
     寶馬 3 (E90)
     更多...
     剎車(chē)片 Brake Pad Set:34 11 6 779 293
     34 11 6 779 293

     剎車(chē)片
     Brake Pad Set

     前皮
     制動(dòng)系統 : ATE
     寬度 : 170 毫米
     寬度 1 : 171.2 毫米
     高度 : 76.8 毫米
     厚度 : 20 毫米
     厚度 1 : 19.5 毫米

     寶馬 X6 (E71, E72)
     寶馬 X5 (E70)
     適用于品牌:
     寶馬
     剎車(chē)片 Brake Pad Set:34 11 6 763 652
     34 11 6 763 652

     剎車(chē)片
     Brake Pad Set

     前皮
     制動(dòng)系統 : ATE
     寬度 : 193.2 毫米
     高度 : 79.2 毫米
     厚度 : 20.8 毫米

     寶馬 7 (E65, E66)
     寶馬 6 Convertible (E64)
     寶馬 6 (E63)
     寶馬 5 Touring (E61)
     寶馬 5 (E60)
     更多...
     剎車(chē)蹄片 Brake Shoe Set:34 21 1 154 921
     34 21 1 154 921

     剎車(chē)蹄片
     Brake Shoe Set

     后皮
     制動(dòng)系統 : ATE
     Diameter : 250 毫米
     寬度 : 42 毫米

     寶馬 5 (E34)
     寶馬 5 (E28)
     適用于品牌:
     寶馬
     剎車(chē)蹄片 Brake Shoe Set:34 21 1 160 504
     34 21 1 160 504

     剎車(chē)蹄片
     Brake Shoe Set

     后皮
     制動(dòng)系統 : LUCAS
     Diameter : 228.5 毫米
     寬度 : 40 毫米

     寶馬 3 Coupe (E36)
     寶馬 3 Compact (E36)
     寶馬 3 (E36)
     適用于品牌:
     寶馬
     版權所有©2007—2013 衡水通達制動(dòng)材料有限公司
     精品多人p群无码,涩涩亚洲中文无码,黄色一级福利av网站,性爱综合性爱综合

      1. <code id="8k4e9"><menu id="8k4e9"></menu></code>
       <th id="8k4e9"><address id="8k4e9"></address></th>
       <th id="8k4e9"><noscript id="8k4e9"></noscript></th>